1225 uur, het urencriterium: wat is dit?
21 juni 2021 
in Blog
3 min. leestijd

1225 uur, het urencriterium: wat is dit?

Geregeld krijgen wij vragen over het urencriterium. Hoe werkt dit? Hoeveel uur moet ik precies per week maken? Of we merken dat veel ZZP'ers in de zorg geen idee hebben wat dit is. Als je minimaal 1225 uur per jaar besteedt aan je bedrijf heb je recht op belastingvoordeel, zoals startersaftrek en de zelfstandigenaftrek. Dit kan je behoorlijk wat geld schelen dat jij moet betalen aan de Belastingdienst. Welke regels gelden er? En heeft de coronacrisis er ook nog invloed op? 

Wat is het urencriterium?

Indien jij in een kalenderjaar minimaal 1225 uur besteedt aan je onderneming heb je recht op belastingvoordelen, ook wel ondernemersaftrek genoemd. Dat is ongeveer 24 uur in de week.

In 2021 gaat het om de volgende voordelen:

Zelfstandigenaftrek (open link voor meer info)
In 2021 mag je een bedrag van € 6.670 van je winst aftrekken

Startersaftrek (open link voor meer info)
Indien je in aanmerking komt voor zelfstandigenaftrek (zie boven), dan mag je binnen de eerste 5 jaar na de start van je onderneming 3 keer gebruik maken van de startersaftrek. In 2021 is de startersaftrek € 2.123 euro.

Meewerkaftrek (open link voor meer info)
Heb je een fiscale partner die meewerkt in je bedrijf? Dan heb je mogelijk recht op meewerkaftrek. Je mag dan een percentage (afhankelijk van het aantal uur dat je partner meewerkt) aftrekken van de winst.

Oudedagsreserve (open link voor meer info)
Als ondernemer mag je belastingvrij een deel van je winst reserveren voor je pensioen (oudedagsreserve). Overleg met je boekhouder of accountant wat in jouw geval slim is om te gaan doen, want als je pensioenleeftijd stopt, moet je alsnog belasting betalen over je oudedagsreserve.

Over welke periode geldt het urencriterium?

Het urencriterium geldt voor een kalenderjaar, dus van januari tot en met december. Het maakt dan niet uit wanneer je jouw bedrijf gestart bent. Als jij bijvoorbeeld start per 1 juli, dan zal je indien je aanspraak wil maken op deze voordelen, minimaal 1225 uur aan je bedrijf moeten besteden in dat jaar.

Ook de voorbereidingsuren voor de start van je onderneming tellen mee!

Welke uren tellen mee voor het urencriterium?

Alle uren die je besteedt aan je bedrijf tellen mee. Directe en indirecte uren. Directe uren zijn de daadwerkelijke uren die je werkt aan de opdracht voor je opdrachtgever. Indirecte uren zijn de uren die je besteedt aan bijvoorbeeld administratie, reistijd, onderhoud van je website etc.

Ben je bevallen? Dan mag je de uren die je de 16 weken van je zwangerschapsverlof niet hebt gewerkt toch meetellen voor het urencriterium. Je gaat dan uit van het gemiddeld aantal uren dat je normaal zou hebben gewerkt.

Hoe houd ik mijn uren bij?

De Belastingdienst wil dat jij je uren aannemelijk kan maken. Je zal deze moeten kunnen verantwoorden op een logische en duidelijke manier als zij daarom vragen. Het staat je vrij hoe je dat doet. Dat kan in een Excel bestand zijn, er zijn apps voor te vinden, je agenda of schrift. Verder is  het ook aan te raden om je e-mails en agenda's te bewaren, zodat je bij eventuele controles de uren kan onderbouwen. Als je gebruik wil maken van deze voordelen zal je aannemelijk moeten maken dat je voldoende uren aan je bedrijf hebt besteed en dat de uren in verhouding staan tot je omzet.

De Belastingdienst kan tot 7 jaar teruggaan bij controles.

Hoe controleert de Belastingdienst mijn urenadministratie?

Je doet elk jaar aangifte inkomstenbelasting, waarin je aangeeft hoeveel omzet je hebt gemaakt en hoeveel uur je het besteed aan je bedrijf. De Belastingdienst controleert dit steekproefsgewijs. Soms vragen ze bewijs zoals e-mails, afspraken die je gehad hebt of bankafschriften.

Geldt het urencriterium ook voor parttime ondernemers?

Als je parttime ondernemer bent, kan het best een uitdaging zijn om het urencriterium te halen. Daar is geen aangepaste regeling voor. Heb je langer dan 5 jaar een bedrijf, dan geldt dat je per kalenderjaar meer tijd moet besteden aan je bedrijf dan aan andere werkzaamheden zoals een baan in loondienst.. Het is geen verplichting om aan het urencriterium te voldoen.

Meer informatie over parttime ondernemen vind je hier.

Ik heb geen 1225 uur gehaald door de Coronacrisis

Als ZZP'er in de zorg zou het gek en niet heel aannemelijk zijn dat je niet aan je uren bent gekomen. Maar stel dat dit wel het geval is, mag je er vanuit gaan dat je het urencriterium toch behaald hebt, als uitzondering in de volgende periodes:

  • 1 maart tot 1 oktober 2020
  • 1 januari tot 1 juli 2021

De versoepeling van het urencriterium geldt dus niet zoals je kan zien in het laatste kwartaal van 202o. Daar ga je gewoon van het werkelijke aantal uren uit dat je besteed hebt aan je onderneming.

Meer informatie over de versoepeling van het urencriterium tijden de Coronacrisis vind je hier.


Heb je vragen of opmerkingen? Laat het gerust weten of laat je reactie achter onder dit artikel.