Verplichte AOV voor ondernemers
27 maart 2024 
in Blog
2 min. leestijd

Verplichte AOV voor ondernemers

Vanaf 2027 wordt de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) naar alle waarschijnlijkheid verplicht. Veel ondernemers zitten niet bepaald te wachten op de verplichte AOV van de overheid. Wat betekent deze regeling voor jou en hoe houd je zelf de regie in handen?

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen werd bedacht als onderdeel van het pensioenakkoord. Zo zouden alle werkende zelfstandigen beschermd zijn tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en ontstaat er een gelijk speelveld op de arbeidsmarkt, zodat zzp'ers en werknemers eerlijker met elkaar concurreren.

Naar verwachting zal het wetsvoorstel voor de zomer van 2024 naar de Tweede Kamer gestuurd worden, zodat deze in januari 2025 kan worden gepubliceerd. De uitvoering zal een tijd in beslag gaan nemen, waardoor de daadwerkelijke invoeren zeer waarschijnlijk niet eerder dan 2027 zal gaan plaatsvinden.

Voor wie geldt de verplichte AOV?

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zal gaan gelden voor IB-ondernemers, zzp'ers, freelancers, beroepsbeoefenaars (inkomsten uit overige werkzaamheden) en meewerkende echtgenoten zonder én met personeel, en stuit op fikse weerstand. Veel zelfstandigen hebben hun ongenoegen over de slechte voorwaarden van de verzekering kenbaar gemaakt en het merendeel van de zelfstandige ondernemers is tegen de verplichting.

Samenvatting van het huidige voorstel:

  • Een uitkering van maximaal € 1.934,40 bruto per maand (huidige minimumloon)
  • Het arbeidsongeschiktheids-criterium is gangbare arbeid. Dit betekent dat bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid er rekening wordt gehouden met alle werkzaamheden die je nog zou kunnen uitvoeren. Met je huidige beroep, opleiding en werkervaring wordt dus geen rekening gehouden.
  • Een wachttijd (eigenrisicoperiode) van 1 jaar. Dat is de periode van arbeidsongeschiktheid waarin je nog geen uitkering krijgt.
  • De premie is 7,5% à 8% van het inkomen, maximaal circa € 221,- bruto per maand. De premie is aftrekbaar.
  • De verplichte AOV loopt tot de AOW-leeftijd.
  • De Belastingdienst int de premie, het UWV keert uit en doet ook de keuring.

Zijn er uitzonderingen mogelijk?

Demissionair minister van Gennip gaf in februari 2024 wederom aan dat zij voorstander is van een 'opt-out'. Wie onder de regeling valt van een verplichte AOV kan dan ook kiezen voor een AOV bij een (private) verzekeraar. Voorwaarde is wel dat de opt-out uitvoerbaar, betaalbaar, uitlegbaar moet zijn en tijdig ingevoerd kan worden.

Daarnaast heeft minister Van Gennip aangegeven dat er weinig AOV-alternatieven zijn die aan de voorwaarden van een opt-out voldoen: “Ik zie niet hoe bijvoorbeeld een Broodfonds zonder samenwerking met een verzekeraar kan voldoen aan de eisen”.

Om als zzp'er een uitzondering op de verplichte AOV te krijgen, is het essentieel om een AOV af te sluiten die ten minste dezelfde dekking én premievoorwaarden biedt als de AOV van de overheid. Zit jij nu bijvoorbeeld nog bij een Broodfonds, dan is de kans reëel dat je straks alsnog een AOV af moet sluiten omdat deze in de ogen van de overheid niet voldoet. Verdiep je daar dus in en onderneem tijdig actie.

Is het verstandig om een AOV af te sluiten voordat deze verplicht wordt?

Het is altijd heel erg verstandig om hierover na te denken en in kaart te brengen welke risico's je loopt. Maar doordat nu te doen heb je nu nog de vrijheid om eigen keuzes te maken en te kiezen voor een verzekering die past bij jouw behoeften en jouw risicoprofiel en te profiteren van betere dekking tegen betere tarieven. Naarmate de verplichte invoerdatum nadert is de verwachting dat de premies voor op maat gemaakte AOV's zullen stijgen door bijvoorbeeld toenemende vraag. Laat je dus goed adviseren en onderneem tijdig actie!