Wet Wtza: Sta je opeens niet meer in het register?
21 januari 2022 
1 min. leestijd

Wet Wtza: Sta je opeens niet meer in het register?

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) van kracht geworden. We hebben daar al eens een artikel over geschreven en veelvuldig over gepost op onze socials. Solopartners geeft aan dat zij veel berichten kregen dat bestaande zzp'ers eerst wel in het register zijn opgenomen, maar na 1 januari 2022 niet meer te vinden zijn. Hoe kan dat?

Doel van de Wtza

De overheid wil door deze wet meer zicht en grip krijgen op zorgaanbieders in Nederland. De Wtza zorgt voor meer transparantie over de zorg en de zorggelden. Ook vergroot de Wtza het bewustzijn over de kwaliteit van zorg bij zorgaanbieders. Deze wet brengt een meldplicht mee voor jou als zzp'er in de zorg.

Sta je niet meer in het register?

Solopartners, de brancheorganisatie die die de belangen behartigt van zzp'ers in de zorg, heeft dit hier beschreven en zij hebben uitgezocht waarom dat is. Om het makkelijk te makkelijk te maken, zullen we het hier ook nog eens kort omschrijven.

Het ministerie heeft het LRZa register opgeschoond na 1 januari 2022, waarbij zorgaanbieders die alleen met één van onderstaande SBI-codes en zonder AGB-code en/of WTZi-vergunning uit het register zijn verwijderd. Het betreft de volgende codes:

86.92.2Arbobegeleiding en re-integratie
86.92.3Preventieve gezondheidszorg (geen Arbo begeleiding)
86.92.9Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorg ondersteunende diensten
88.10.2Welzijnswerk voor ouderen
88.10.3Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten
88.91Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
88.99.2Maatschappelijk werk
88.99.3Lokaal welzijnswerk
88.99.9Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn

Controleer of je in het register vermeld staat

Het register (zorgaanbiedersportaal) raadplegen: https://zoeken.zorgaanbiedersportaal.nl/

Mocht je twijfelen en na 1 januari 2022 niet meer in het register gekeken hebben, doe dat dan even voor de zekerheid. Sta je vermeld? Dan hoef je geen actie te ondernemen.

Sta je er niet (meer) in? Onderneem dan de volgende stappen:

  • Controleer je SBI-code(s) waarmee je in het KVK handelsregister geregistreerd staat
  • Is de SBI code een van bovengenoemde codes? Dan dien je alsnog melding te doen bij het IGJ
  • Is dit niet een van bovenstaande codes? Controleer dan of de SBI-code die je gebruikt wel verwijst naar een zorgberoep:
    • In het een zorgberoep? Doe dan alsnog melding bij het IGJ
    • Is het geen zorgberoep? Pas dan eerst je SBI-code aan en doe dan alsnog een melding.

Ben je na 1 januari 2022 gestart als zzp'er in de zorg? Dan geldt dat je je altijd moeten melden bij het CIBG.

Aanmelden in het register kan rechtstreeks via dit formulier: https://mijn.melding.zorgaanbiedersportaal.nl/