Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)
23 maart 2021 
2 min. leestijd

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

In juli 2020 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) aangenomen. Deze wet vraagt een meldplicht voor alle (nieuwe) zorgverleners die zorg verlenen op grond van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en ook jeugdhulp op grond van de Jeugdwet. Het doel? Ze willen alle zorgaanbieders beter in beeld krijgen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dat heeft vooral te maken met risicotoezicht. Maar het doel is ook om met deze meldplicht beter te waarborgen en te controleren dat zorgaanbieders vooraf kennis hebben genomen van de wettelijke eisen die gevraagd worden voor de uitoefening van het vak.

Beginnen bij het begin, wanneer gaat de wet in?

De startdatum wás 1-7-2021, maar deze is verzet naar 1-1-2022. De invoering en de voorbereiding kosten, het zal de Nederlandse politiek niet zijn, meer tijd dan verwacht. Nieuwe zorgaanbieders dienen zich te melden vóórdat zij starten met zorgverlening. Bestaande zorgaanbieders dienen zicht te melden binnen 6 maanden na inwerkingtreding van de Wtza. Dat is dus uiterlijk 1-7-2022.

Voor wie geldt deze wet dan precies?

Dit gaat gelden voor bestaande én voor nieuwe zorgaanbieders, dus ook voor ZZP’ers. Dit is overigens iets anders dan een vergunningsplicht. ZZP’ers moeten zich melden, maar (de meesten) zullen niet in aanmerking komen voor een vergunning. Niet alleen ZZP’ers met eigen cliënten, maar ook ZZP’er die uitsluitend werken via onderaanneming (bijvoorbeeld bij zorginstellingen) krijgen een meldplicht.

Lees ook meer op de website van de Rijksoverheid, daar staat ook informatie over de vergunningplicht, dat in het algemeen gaat gelden voor instellingen met 10 of meer zorgverleners die zorg verlenen of als er sprake is van medische specialistische zorg.

Waar moet ik me melden en kan ik dat nu ook alvast doen?

Melden kan via de website meldennieuwezorgaanbieders.nl. Daar vind je ook alle informatie die je moet weten. Je kan je nu alvast melden via een vragenlijst. De vragenlijst die je krijgt past echter niet helemaal bij ZZP’ers. Dat komt omdat deze wet Wtza de huidige wet Wtzi vervangt, welke met name gericht is op zorginstellingen. Bij de invoering van de nieuwe Wtza zal er zeer waarschijnlijk en nieuwe vragenlijst komen dat wat beter aansluit. De vragenlijst zal beoordelen wat jouw situatie is. Heb jij bijvoorbeeld eigen cliënten, dan ben je een ‘solistisch werkend zorgaanbieder’ en is er ook meer wet- en regelgeving op jou van toepassing. De lijst zal dan ook langer worden. Werk je als onderaannemer (bij een zorginstelling bijvoorbeeld) dan zal de lijst korter worden, omdat een deel van de verantwoordelijkheden die jij draagt bij je opdrachtgever (hoofdaannemer) horen.

Aanmelden kan zeker nu ook al, dan loop je alvast vooruit op het feestgedruis 🙂

Waar moet ik aan voldoen?

Het doel is vooral dat jij weet aan welke eisen je moet voldoen en waar jouw verantwoordelijkheden liggen. Welke dat zijn is vooral afhankelijk van het soort werk dat je doet en in welke vorm. Werk je alleen als onderaannemer bij zorginstellingen, waar zoals al gezegd een deel van de verantwoordelijkheden liggen bij de zorginstelling, of werk je voor eigen cliënten? Eigen cliënten via bijvoorbeeld PGB, gecontracteerd of niet gecontracteerde zorg, dan komen daar meer verantwoordelijkheden bij die vallen onder de wet Wkkgz of misschien wel de Jeugdwet.

Een aantal voorbeeld vragen die je kan verwachten:

  • Heb jij een opleidingsplan?
  • Ben jij bevoegd en bekwaam?
  • Bewaak jij de kwaliteit van de door jou geleverde zorg?
  • Heb jij duidelijk voor jezelf welke doelgroepen jij bedient?
  • Houd jij de ontwikkelingen bij van je vak?
  • Weet je hoe je zorg moet declareren en registreren?
  • Ben jij op de hoogte met welke richtlijnen, protocollen en instructies jij moet werken?
  • Is er een kwaliteitskader op jouw werkzaamheden van toepassing?

Met deze vragen bevestig jij dat je op de hoogte bent en weet waar jouw verantwoordelijkheden liggen, je hoeft daarvoor geen bewijzen aan te leveren tijdens de registratie. Maar let op! Vervolgens bestaat er de mogelijkheid dat je bezoek krijgt van de inspectie of dat ze je gaan bellen. Zij gaan dan vragen stellen over deze zaken en er wat dieper op in. Het is dus van belang dat je je dus goed verdiept en voorbereid op deze verplichtingen die op jou van toepassing zullen gaan zijn.

Kijk ook naar de checklist die beschikbaar is gesteld om je voor te bereiden en in te lezen.