Renseigneringsverplichting: Wat moeten zorginstellingen regelen?
03 januari 2023 
2 min. leestijd

Renseigneringsverplichting: Wat moeten zorginstellingen regelen?

Sinds 1 januari 2022 is de nieuwe renseigneringsverplichting ingegaan. De Belastingdienst wil weten hoeveel omzet een zzp'er heeft ontvangen tijdens diens opdrachten, zodat zij belasting kunnen heffen. De belastingdienst doet hierbij dubbele checks en wint ook informatie in uit andere bronnen. Het gevolg hiervan is dat zorginstellingen die zzp’ers in hebben gezet in 2022 voor 31 januari 2023 actie moeten ondernemen van de Belastingdienst en gegevens moeten aanleveren.   

Wat is de renseigneringsverplichting?

De renseigneringsverplichting komt vanuit de Belastingdienst. Zij willen kunnen controleren of zzp’ers en ander personeel niet in loondienst (PNIL) al hun inkomsten doorgeven in hun belastingaangifte. Daarbij vertrouwd de belastingdienst niet alleen op de gegevens die PNIL zelf doorgeeft, maar doet extra controles door informatie in te winnen uit andere bronnen. Sinds de AVG van kracht is kon de belastingdienst die informatie niet zomaar meer opvragen. Met ingang van 1 januari 2022 is de renseigneringsverplichting van kracht en dat betekent dat iedere opdrachtgever vanaf dat moment verplicht is om uitbetaalde bedragen aan derden actief aan te leveren bij de Belastingdienst. In het verleden moest dat alleen wanneer daar om gevraagd werd.  Wederom een extra verplichte administratieve last erbij dus voor zorginstellingen.

Wat moeten zorginstellingen doen met de renseigneringsverplichting?

Heb je in 2022 zzp’ers ingezet binnen jouw zorginstelling? Dan ben je vanuit de renseigneringsverplichting als opdrachtgever verplicht om voor 31 januari 2023 de volgende gegevens aan te leveren van de zzp’ers die ingehuurd zijn:

  • het bedrag dat is uitbetaald
  • de datum van uitbetaling
  • het BSN van degene aan wie is betaald
  • de naam aan wie is betaald
  • het (zaken)adres van de persoon aan wie is betaald
  • de geboortedatum van de persoon aan wie is betaald

De bedoeling is dat je als zorginstelling deze gegevens zelf actief digitaal aanlevert aan de Belastingdienst.

Renseigneringsverplichting is AVG proof

Er heerst veel onduidelijk vanuit zzp'ers en zorginstellingen of deze gegevens zomaar opgevraagd mogen worden en dan met name het BSN. Omdat er een wettelijke verplichting is ontstaan voor opdrachtgevers om gegevens aan te leveren bij de Belastingdienst, is er een AVG grondslag ontstaan. Van de zes AVG-grondslagen, is de verwerking van persoonsgegevens op basis van een 'wettelijke verplichting' van toepassing. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een advies gegeven bij het ontstaan van de nieuwe wet en heeft bevestigd dat er zorgvuldig met persoonlijke gegevens wordt omgegaan door de Belastingdienst. Persoonsgegevens worden door de Belastingdienst bij opdrachtgevers opgevraagd vanwege de belastingheffing over inkomen. Dat is dus toegestaan.

Zorgorganisaties vragen bemiddelingsbureaus om hulp

Om alle gegevens van zzp'ers en vooral ook het BSN nummer in te kunnen dienen bij de Belastingdienst, vragen zorgorganisaties deze gegevens vaak op bij de intermediair. Bemiddelingsbureaus hebben de meeste gegevens geadministreerd staan en hebben ook korte lijntjes met aangesloten zzp'ers. Bemiddelingsbureaus hebben echter geen BSN nummers, omdat ze daar geen wettelijke AVG grondslag voor hebben. Dat maakt het verzoek van zorgorganisaties lastig voor bemiddelingsbureaus. Zij willen enerzijds de opdrachtgevers helpen, maar hebben anderzijds het probleem dat zij strikt genomen geen rol hebben. De wettelijke toestemming om het BSN nummer te 'verwerken' ligt bij de opdrachtgevers, niet bij de bemiddelende organisaties.

Wat doet ZBBN met de renseigneringsverplichting?

Hoewel de renseigneringsverplichting bij zorginstellingen ligt en niet bij het bemiddelingsbureau, helpt ZBBN uiteraard zoveel mogelijk om aan de wetgeving te kunnen voldoen en zoveel mogelijk ontlasting te kunnen bieden in deze administratieve klus.

Meer weten over wat ZBBN als bemiddelingsbureau in de zorg kan betekenen voor zorginstellingen? Lees het op onze website.