BTW vrijstelling voor ZZP'ers in de zorg
18 maart 2021 
3 min. leestijd

BTW vrijstelling voor ZZP'ers in de zorg

Wanneer ben je als ZZP’er in de zorg vrijgesteld van BTW? Dat is een veelgehoorde vraag en daar bestaat veel onduidelijkheid over. Het heeft vooral te maken welke dienst je verleent en op welke manier je dat doet. In dit artikel proberen we een aantal zaken duidelijker te maken, het is complexe materie en we proberen het zo simpel mogelijk te beschrijven met vooral werken via bemiddeling als kernpunt, omdat daar veel misverstanden over bestaan.

Ben ik als ZZP’ers in de zorg vrijgesteld van BTW?

Die vraag is niet heel simpel te beantwoorden. De vraag zou anders gesteld moeten worden namelijk. Een ondernemer kan niet worden vrijgesteld van BTW, de vraag is of jij een dienst verleent dat vrijgesteld is van BTW. Je kan wel vrijstelling krijgen van BTW aangifte, maar dat is wat anders (daarover later meer). De Wet van de Omzetbelasting beschrijft dat moet worden vastgesteld of de zorgverlener ondernemer is voor de omzetbelasting. Er mag dan geen sprake zijn van een gezagsverhouding, je moet je beroep zelfstandig uitoefenen en deelnemen aan het economisch verkeer. Dat is al vrij snel het geval. Indien je als ondernemer voor de omzetbelasting wordt gezien, krijg je een BTW nummer, ook als je een dienst lever dat vrijgesteld is van BTW.

De belastingdienst licht het als volgt toe: “Medische handelingen die gericht zijn op de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens zijn vrijgesteld van btw.” Ook belangrijk is of de zorg een zorgindicatie besluit heeft. Meer hierover is te vinden op de website van de belastingdienst via hier.

Een ondernemer is niet vrijgesteld van omzetbelasting, maar de diensten die verricht worden door de ondernemer zijn vrijgesteld van omzetbelasting.

Het is dus van belang welke dienst jij levert. Als ZZP’er in de zorg zou het kunnen dat je inderdaad een dienst levert dat vrijgesteld is, maar het is ook belangrijk hoe je dat doet. Want de manier waarop bepaalt sterk of er BTW vrijstelling is of niet. Veel zorgverleners gaan er namelijk van uit dat zij altijd vrijgesteld zijn, dat is NIET het geval! Werk je via bemiddeling, let dan even goed op!

Werken via een bemiddelingsbureau met een ‘zuivere bemiddelingsconstructie

Als je werkt via een zorgbemiddelingsbureau dat zuivere bemiddelingswerkzaamheden verricht, dan is er niets aan de hand. Deze vorm heet ‘bemiddeling’ en het bureau bemiddelt ‘slecht’ tussen de ZZP’er in de zorg en zorginstelling. Er worden goede overeenkomsten gebruikt waarbij de belangrijkste de opdrachtovereenkomst tussen de ZZP’er in de zorg en de zorginstelling is. Het bureau is dan formeel geen partij (alleen een samenwerkingspartner), dus ook één opdrachtgever. De zorginstelling is dus de opdrachtgever van de ZZP’er in de zorg, deze factureert ook rechtstreeks naar de zorginstelling zonder BTW in rekening te brengen en loopt dus ook het debiteurenrisico. Op deze manier is je zelfstandigheid als ZZP’er in de zorg ook ook een stuk beter gewaarborgd (risico, meerder opdrachtgevers etc.) en verleen je dus een dienst dat vrijgesteld is van BTW.

Het zal je niet verbazen dat ZBBN deze manier van werken gebruikt en alles wat daarbij belangrijk is voor de BTW en jouw ondernemerschap en zelfstandigheid in acht neemt.

Werken via een bemiddelingsbureau met ‘tussenkomst‘. ALSNOG BTW PLICHTIG!

Dit heet werken via ‘het tussenkomst model’ of gewoon via ‘tussenkomst. Een zorginstelling gaat opdrachtovereenkomst aan met het zorgbemiddelingsbureau en niet met ZZP’er in de zorg. En daarnaast is er een opdrachtovereenkomst tussen het bemiddelingsbureau en de ZZP’er in de zorg. Jij krijgt dan dus de opdracht via een ander. Het bemiddelingsbureau is dan dus jouw opdrachtgever en dan ontstaat er dus geen opdrachtrelatie tussen jou en de zorginstelling waar jij de opdracht uitvoert. Jij factureert dan aan het bemiddelingsbureau en zij betalen je uit MET omzetbelasting (BTW). Een bemiddelingsbureau is namelijk BTW plichtig en deze dienst die zij dan leveren is ‘ter beschikking stellen van werk’. Dus BTW belast.

Deze manier heeft financieel behoorlijke gevolgen voor ZZP’ers in de zorg, want jij verliest 21% BTW van je omzet. Je moet die 21% afdragen namelijk in een BTW aangifte. En daarbij is jouw garantie van zelfstandigheid een heel stuk minder, je hebt maar 1 opdrachtgever waar je een behoorlijke afhankelijkheid van hebt.

BTW aangifte

Zoals al beschreven is een ondernemer dus niet vrijgesteld van omzetbelasting, maar de diensten die de ondernemer verricht. Na je inschrijving bij de KVK krijg je een bericht van de belastingdienst waarin beschreven staat of jij verplicht bent gesteld om BTW aangifte te doen of dat je een vrijstelling hebt gekregen van de aangifte. Ben je vrijgesteld van aangifte, goed bewaren en je hoeft dan de aangiftes niet te doen. Indien in de brief staat dat jij verplicht bent gesteld om BTW aangifte te doen, zal je dat ook moeten doen. Als de belastingdienst geen aangiftes ziet binnenkomen, zullen zij een schatting maken en een boete berekenen. Niet vergeten dus! De aangifte kan heel snel gedaan worden. Als jij zeker weet dat jouw dienst BTW vrijgesteld is, vul je in dat je niets aan te geven hebt (nul aangifte) en klaar. Je hebt aan je plicht voldaan om de aangifte te doen, maar je hebt niets aan te geven, omdat je een van BTW vrijgestelde dienst hebt geleverd. Je hebt dan tevens een mogelijkheid om de belastingdienst een verzoek te sturen om vrijstelling/ontheffing te krijgen voor de aangifte. Tot het besluit van de belastingdienst komt, ben je in ieder geval verplicht om de aangiftes te blijven doen! Heb je een voorbeeldbrief nodig? Wij kunnen je helpen.