ZZP'er blijf zelfstandig!
04 december 2020 
1 min. leestijd

ZZP'er blijf zelfstandig!

Om te voorkomen dat de Belastingdienst jouw opdrachtrelatie gaat aanmerken als een (fiscaal) loondienstverband dien je het volgende in acht te nemen:

De inhoud en tekst van de opdrachtovereenkomst moet allereerst kloppen met de werkelijke situatie. Concreet betekent dit dus: werk je in de praktijk (op punten) anders dan in de overeenkomst staat vermeld, dan kan dat tot gevolg hebben dat je volgens de Belastingdienst geen echte zelfstandige/zzp’er bent. Zorg dus dat jij je in de praktijk wel houdt aan de inhoud van de opdrachtovereenkomst! Werk conform de overeenkomst en vermijd ook altijd arbeidsrechtelijke elementen in de uitvoering van de opdracht.

De navolgende arbeidsrechtelijke elementen moet je dus vermijden:

 • opdrachtgever geeft leiding en houdt toezicht op de ZZP’er en geeft aanwijzingen over bijvoorbeeld representativiteit van de zelfstandige, diens omgang met klanten en werktijden;
 • opdrachtgever neemt klachten in behandeling over (het werk van) de opdrachtnemer/ ZZP’er en/of houdt functioneringsgesprekken met de opdrachtnemer/ ZZP’er;
 • werkzaamheden die de ZZP’er/opdrachtnemer verricht vormen een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de opdrachtgever;
 • de ZZP’er mag niet voor verschillende opdrachtgevers tegelijk werken;
 • de ZZP’er krijgt doorbetaald bij ziekte of vakantie;
 • de ZZP’er hoeft het werk niet gratis opnieuw te doen of gratis aan te passen als het niet voldoet aan de overeenkomst;
 • opdrachtgever bepaalt de hoogte van de beloning van de ZZP’er;
 • opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die ZZP’er veroorzaakt in de uitoefening van zijn werkzaamheden;
 • de ZZP’er heeft geen beroeps- en of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
 • opdrachtgever zorgt voor gereedschappen, hulpmiddelen en materialen (bijv. computers, mobiele telefoon ) voor de ZZP’er;
 • de ZZP’er doet mee aan personeelsregelingen (bonus, kerstgratificatie, etc.);
 • de ZZP’er krijgt betaald voor “overwerk” (wel mag: meerwerk);
 • de ZZP’er heeft telkens instructies nodig.

Tips om door de Belastingdienst als zelfstandige aangemerkt te blijven worden:

 • Stel je als ondernemer op! Toon aan dat je niet afhankelijk bent van één opdrachtgever, of dat je een netwerk hebt en dat jij in staat ben telkens nieuwe opdrachten te genereren. Heb je een website en een netwerk, maak je reclame voor jezelf, heb je eigen visitekaartjes? Dat allemaal kan jouw ondernemerschap & zelfstandigheid onderbouwen!
 • Verzeker je waar nodig voor inkomen bij ziekte e.d.
 • Tref de nodige voorzorgsmaatregelen i.v.m. eventuele aansprakelijkheid, waaronder bijvoorbeeld het afsluiten van passende beroeps- en/of bedrijfsverzekeringen.
 • Stuur een gespecificeerde factuur (met BTW, tenzij vrijgesteld) en laat deze pas betalen ná ontvangst van de factuur.
 • Monitor regelmatig de uitvoering van de opdrachtovereenkomst en zie erop toe dat er een verschil blijft tussen jou, de ZZP’er, en de bij opdrachtgever werkzame werknemers.