Zorgbonus weer aan te vragen vanaf 15 juni 2021
09 juni 2021 
1 min. leestijd

Zorgbonus weer aan te vragen vanaf 15 juni 2021

Omdat het kabinet haar waardering wilde tonen aan zorgverleners die een uitzonderlijke prestatie lever(den) tijdens de Coronapandemie stelden zij een zorgbonus beschikbaar in 2020. In 2021 stelt het kabinet opnieuw een zorgbonus beschikbaar voor zorgverleners in de sector Zorg en Welzijn. De zorgbonus kan vanaf 15 juni 2021 tot dinsdag 27 juli 2021 18.00 uur worden aangevraagd. 

Hoogte van de bonus

De hoogte van de bonus wordt een nettobedrag tussen € 200,00 en € 240,00. De hoogte van de bonus hangt af van het aantal bonussen dat aangevraagd gaat worden. Zodra alle aanvragen binnen zijn wordt bepaald hoe hoog de bonus uiteindelijk gaat worden. Het kabinet stelt € 720 miljoen beschikbaar voor de zorgbonus van 2021.

Hoe werkt het voor ZZPérs?

ZZP'er met een zorginstelling als opdrachtgever

Heb jij een zorginstelling als opdrachtgever? Dat is het geval als je als ZZP'er via ZBBN werkt. De instelling zal dan voor jou de bonus aanvragen, zodra ze beoordelen dat jij een uitzonderlijke prestatie verricht hebt door onder uitzonderlijke omstandigheden vanwege Covid-19 zorg te bieden. Dat doen zij via het loket Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) Deze zal openen op 15 juni 2021 om 09:00 uur en zal weer sluiten op 27 juli 2021 om 18:00 uur. ZBBN zal in samenwerking met alle zorginstelling gegevens verstrekken aan zorginstellingen voor diegene die hiervan gebruik willen en kunnen maken. Je kan dus niet zelf de bonus aanvragen. 

ZZP'ers met een PGB-budgethouder als opdrachtgever

PGB budgethouders vragen de zorgbonus aan voor hun zorgverleners, die volgens hen een uitzonderlijke prestatie hebben verricht vanwege COVID-19, door onder uitzonderlijke omstandigheden zorg te bieden. Het gaat dan om PGB zorgverleners die bekostigd worden uit de WLZ, WMO of de Jeugdwet. De aanvraag verloopt in dit geval via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze zal ook openen op 15 juni 2021 om 09:00 uur en zal weer sluiten op 27 juli 2021 om 18:00 uur.

Wanneer kan je aanspraak maken?

Je kan aanspraak maken op de zorgbonus 2021 als je als zorgverlener een (uitzonderlijke) prestatie geleverd hebt in de zorg voor Covid-19 tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021.

Uitbetaling

Indien je aanvraag op tijd is ingediend zal deze beoordeeld worden na 27 juli 2021. Vervolgens wordt de hoogte vastgesteld (afhankelijk van het aantal aanvragen). Naar verwachting zal het exacte bonus bedrag half oktober bekend worden gemaakt, waarna ook overgegaan zal worden tot uitbetaling. Indien jouw bonus via een zorginstelling aangevraagd is, zal de zorginstelling jou betalen. Ben je een PGB zorgverlener? Dan ontvang jij de bonus via de SVB. Je ontvangt een nettobedrag, de zorginstelling of SVB zal moeten zorgen voor afdracht naar de belasting.